XOR

KengCara là đại lý ủy quyền chính thức của XOR tại thị trường Việt Nam.

XOR

XOR Titanium X2 Cherry

XOR Titanium X2 Cherry

XOR Titanium X2 Cocoa

XOR Titanium X2 Cocoa

XOR Titanium X2 Cactus

XOR Titanium X2 Cactus

XOR X2 Prime Gold

XOR X2 Prime Gold

XOR Elite Gold

XOR Elite Gold

XOR X2 Ebony Mix Gold

XOR X2 Ebony Mix Gold

XOR Titanium X2 Ebony

XOR Titanium X2 Ebony

XOR Titanium X2 Marine

XOR Titanium X2 Marine

XOR Titanium X2 Rose

XOR Titanium X2 Rose