Titanium X2

Dòng sản phẩm đẳng cấp kết hợp giữa Titanium và da cao cấp

TITANIUM X2

XOR Titanium X2 Cherry

XOR Titanium X2 Cherry

XOR Titanium X2 Cocoa

XOR Titanium X2 Cocoa

XOR Titanium X2 Cactus

XOR Titanium X2 Cactus

XOR X2 Prime Gold

XOR X2 Prime Gold

XOR Elite Gold

XOR Elite Gold

XOR Titanium X2 Ebony

XOR Titanium X2 Ebony

XOR Titanium X2 Marine

XOR Titanium X2 Marine

XOR Titanium X2 Rose

XOR Titanium X2 Rose

XOR Titanium X2 Classic

XOR Titanium X2 Classic