XOR Gold

Bộ sưu tập đắt giá nhất của XOR

XOR GOLD

XOR X2 Prime Gold

XOR X2 Prime Gold

XOR Elite Gold

XOR Elite Gold