Bespoke

Dòng sản phẩm cao cấp bậc nhất hiện nay của XOR

BESPOKE

XOR X2 Gold Bespoke Calf Leather

XOR X2 Gold Bespoke Calf Leather

XOR X2 Ebony Mix Gold

XOR X2 Ebony Mix Gold

XOR Ebony Mix Gold

XOR Ebony Mix Gold

XOR Rose Gold Bespoke

XOR Rose Gold Bespoke