Titanium X1

Bộ sưu tập Titanium X1 chế tác từ titan và da được đánh bóng mang lại sự khác biệt và độc đáo

TITANIUM X1

XOR Titanium X1 Alligator Đã bán
 XOR Titanium X1 Marine Đã bán
 XOR Titanium X1 Rose Đã bán
 XOR Titanium X1 Ebony Đã bán
XOR Titanium X1 Classic Đã bán