Titanium X1

Bộ sưu tập Titanium X1 chế tác từ titan và da được đánh bóng mang lại sự khác biệt và độc đáo

TITANIUM X1

XOR Titanium X1 Alligator

XOR Titanium X1 Alligator

 XOR Titanium X1 Marine

XOR Titanium X1 Marine

 XOR Titanium X1 Rose

XOR Titanium X1 Rose

 XOR Titanium X1 Ebony

XOR Titanium X1 Ebony

XOR Titanium X1 Classic

XOR Titanium X1 Classic